Ako sa začal môj príbeh so systemikou...


Moja profesionálna cesta začala ešte na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde som vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo. Vďaka tomu som si neskôr mohla prejsť mnohými pozíciami v rôznych slovenských i medzinárodných spoločnostiach, až po pozíciu finančnej manažérky.

Pôsobenie v rôznych organizáciách mi dalo veľa skúseností a značne ma ovplyvnilo aj neskôr, keď som sa rozhodla naplno venovať systemickému prístupu (tzv. systemic approach) a firemnému rozvoju. Túžba dozvedieť sa viac, ako funguje vnútorný chod organizácií a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ma priviedli až k firemným konšteláciám.  

Absolvovala som tréningy u viacerých učiteľov. Ako prvá Slovenka som dokončila štúdium metódy konštelácií na Bert Hellinger Instituut Nederland v Holandsku, kde k nej pristupujú s pokorou a zaroveň ju neustále rozvíjajú tak, aby bola použiteľná aj v bežnom živote a pomáhala individuálnym klientom i firmám. Dnes pôsobím ako systemická facilitátorka a lektorka pre jednotlivcov a aj firmy v rámci mojej spoločnosti Dr.Firma.

Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda na odhaľovanie vzťahov, v ktorých žijeme. Mám tým na mysli vzťahy v tom najširšom slova zmysle - rodinné, priateľské, vzťahy medzi kolegami, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s nimi dokážeme urobiť a ako s nimi dokážeme naložiť v našich životoch, je už len na nás.”  Helena Bednařík Ballová

Na Slovensku som tiež založila prvý Inštitút systemickej práce a konštelácií, pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých zaujíma táto metóda.

Neustále sa vzdelávam, aby som bola v kontakte s tým, čo sa v oblasti konštelácií deje vo svete a musím povedať, že je to nekonečný zdroj. Prehľad môjho systemického vzdelávania TU

Systemický prístup mi doslova zmenil život a vidím, ako mení životy mojich klientov k lepšiemu. Aj preto som sa ho na Slovensku rozhodla popularizovať vydávaním kvalitných publikácií. Prvá kniha vyšla v roku 2021 a je prekladom holadskej verzie "Systemic Coaching" (Systemický koučing) od mojich učiteľov Jana Jacoba Stama a Bibi Schreuder. S láskavým dovolením autorov knižku premenovali na PRINCÍPY SYSTEMICKEJ PRÁCE, ktorá slúži ako základný vzdelávací materiál na všetkých kurzoch.

Práve sa rodí aj ďalšia zaujímavá publikácia od Bibi Schreuder s názvom Rodičovstvo, ktorá je určená rodičom, učiteľom, ale aj širokej verejnosti, ktorá chce viac pochopiť svet detí a čo odrážajú v našich systémoch.

Aktuálne akcie

Systemické
konštelácie

Počuli ste už o konšteláciách, ale neviete, o čo ide? Zažite zážitkový seminár, ktorý je určený každému, kto má úprimnú snahu dozvedieť sa viac o sebe a svojich vzťahoch. Na systemických konšteláciách máte možnosť zažiť niečo obohacujúce, porozumieť si a vidieť svet z inej perspektívy.
Chcem vedieť viac

Proces životnej
integrácie

LIP (Life Integration process) je systém, ktorý vychádza z metódy systemických konštelácií a cez jedinečný zážitok nám pomáha pochopiť, ako nás formoval doterajší život a skúsenosti. Dáva nám odpoveď, prečo sme sa stali ľuďmi, ktorými sme dnes. Na Slovensku ešte LIP nie je veľmi známy, no o to viac môže obohatiť každého, kto chce nahliadnuť hlbšie do seba.
Chcem vedieť viac

Systemika v praxi

Séria workshopov ponúka silný zážitok, ktorý vychádza zo systemického metodického prístupu s priamym prepojením na prax. V rámci kurzu sa oboznámite s teóriou a vyskúšate si rôzne praktické príklady cvičení, ktoré sa viažu aj na vaše životné situácie.
Chcem vedieť viac

KURZY SYSTEMIKYKurzy systemického prístupu sú určené všetkým, ktorí majú záujem hlbšie prebádať túto metódu a zistiť, ako pôsobí v osobnom či pracovnom živote. Ponúkajú prepracovanú teóriu plnú praktických cvičení pod vedením odborných facilitátorov, ktorí pôsobia v oblasti systemiky na Slovensku i v zahraničí. Vyberte si z ponuky a využívajte nové poznatky v rámci vlastného sebarozvoja alebo v rámci svojej profesii.