Som Helena Bednařík Ballová a som facilitátorka systemického prístupu pre firemné tímy i jednotlivcov. Po štúdiu na Bert Hellinger Instituut Nederland v Holandsku som sa začala venovať systemickému koučingu a konšteláciám aj profesionálne. Moja práca sa mi stala vášňou. Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií, pod ktorým organizujem a vediem vzdelávanie v tejto oblasti.

Zároveň pôsobím ako lektorka ladného tanečno-kondičného cvičenia PortDeBras, ktoré mi v spojení s jógou umožnilo viac vnímať svoje telo. Toto všetko robím s neutíchajúcou túžbou po poznaní. A práve spojenie rôznych prístupov do jedného tvorí Hellena INSPIRATIONS - celok, ktorý ponúka duševnú i fyzickú harmóniu ľuďom.

Prehľad akcií

Proces žIVOTNEJ INTEGRÁCIE

03.-04.august 2024, Bratislava

LIP (Life Integration process) je systém postavený na metóde rodinných konštelácií. Cez jedinečný zážitok ponúka možnosť pochopiť, ako vás formoval doterajší život a ako ste sa stali človekom, ktorým ste dnes.
Chcem vedieť viac

systemické konštelácie

27.júl 2024 Bratislava

Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou pre každého, kto má úprimnú snahu spoznať viac seba. S ich pomocou sa môžeme pozrieť na naše vzťahy a svet okolo seba z inej perspektívy.  
Chcem vedieť viac

 
Pravidelné hodiny

PortDeBras každý utorok 19:10, Bratislava

Pozývam vás na originálny program tréningových cvičení, ktoré sú založené na plynulom ladnom pohybe spájajúcom posilňovanie a strečing v sprievode príjemnej hudby. PortDeBras patrí do skupiny body and mind, vďaka ktorému môžete rozvíjať vašu silu a flexibilitu.
Rezervujte si miesto

Vzdelávanie PortDEBRAS

Školenia PortDeBras v MOVE Academy

Školenia PortDeBras sú určené každému, koho oslovuje koncept body and mind cvičení spojených v ladnosti pohybu a kto by tento pohybový koncept terapie pre telo, dušu a myseľ rád šíril a učil ďalej.
Chcem vedieť viac

Prehľad kurzov

Systemika v Praxi

4 - dňový kurz

Séria workshopov ponúka silný zážitok, ktorý vychádza zo systemického metodického prístupu s priamym prepojením na prax. V rámci kurzu sa oboznámite s teóriou a vyskúšate si rôzne praktické príklady cvičení, ktoré sa viažu aj na vaše životné situácie.
Chcem vedieť viac

Výcvik Systemický koučing

12 - dňový kurz

Systemický koučing je metóda koučovania, ktorá je založená na systemickom prístupe v kontexte s prostredím, v ktorom žijeme. Ste pripravení objaviť samých seba ako súčasť rôznych i väčších systémov?
Chcem vedieť viac

 
Výcvik systemických konštelácií

15 - dňový kurz

Tento kurz je určený pre každého, kto má záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií. Vďaka praktickému prístupu a prepracovanej teórii môžu účastníci využiť všetky poznatky na vlastný sebarozvoj i vo svojej profesii.
Chcem vedieť viac

dynamika systémov v organizáciách

16 - dňový kurz

Pokročilý kurz výcviku je určený tým, ktorí majú skúsenosti s prácou vo firmách alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií ako manažéri, riaditelia, konzultanti, HR manažéri či koučovia. Rovnako je vhodný pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí chcú prebádať aj oblasť firiem a organizácií.
Chcem vedieť viac