O mne

Volám sa Helena Bednařík Ballová a na otázku čo robím, neexistuje jednoznačná odpoveď. Som systemická facilitátorka a lektorka pre firemné tímy a jednotlivcov. Zároveň pôsobím aj ako lektorka a školiteľka cvičení PortDeBras.

 

Rokmi som sa odklonila od svojej pôvodnej pracovnej pozície finančnej manažérky. Chcela som, aby to, čo robím, malo na ľudí oveľa širší dosah. Som prirodzene zvedavá a vždy som túžila hlbšie porozumieť životu i vzťahom. Napokon ma moja zvedavosť a túžba priviedli k systemickému prístupu.

Potom, čo som absolvovala štúdium metódy systemického prístupu na Bert Hellinger Instituut Nederland v Holandsku, som začala pôsobiť v tejto oblasti. Moja práca sa mi stala vášňou. Na Slovensku som dokonca založila Inštitút systemickej práce a konštelácií, pod ktorým vediem vzdelávanie zamerané na systemický prístup a konštelácie.

Čo vám ponúkam

Systemický koučing

Opakujú sa vám v živote isté veci, chcete porozumieť vašim vzťahom alebo riešite problémy vo firme, z ktorých akoby nie je cesta von? Systemický koučing pomáha mojim klientom vnímať ich témy v širších súvislostiach a priamo s nimi pracovať. Systemický koučing je vhodný rovnako pre jednotlivcov i pre firmy.
Chcem vedieť viac

Systemické konštelácie

Počuli ste už o konšteláciách, ale neviete, o čo ide? Zažite zážitkový seminár, ktorý je určený každému, kto má úprimnú snahu dozvedieť sa viac o sebe a svojich vzťahoch. Na systemických konšteláciách máte možnosť zažiť niečo obohacujúce, porozumieť si a vidieť svet z inej perspektívy.
Chcem vedieť viac

Proces životnej integrácie

LIP (Life Integration process) je systém, ktorý vychádza z metódy systemických konštelácií a cez jedinečný zážitok nám pomáha pochopiť, ako nás formoval doterajší život a skúsenosti. Dáva nám odpoveď, prečo sme sa stali ľuďmi, ktorými sme dnes. Na Slovensku ešte LIP nie je veľmi známy, no o to viac môže obohatiť každého, kto chce nahliadnuť hlbšie do seba.
Chcem vedieť viac

Kurzy systemiky

Kurzy systemického prístupu sú určené všetkým, ktorí majú záujem hlbšie prebádať túto metódu a zistiť, ako pôsobí v osobnom či pracovnom živote. Ponúkajú prepracovanú teóriu plnú praktických cvičení pod vedením odborných facilitátorov, ktorí pôsobia v oblasti systemiky na Slovensku i v zahraničí. Vyberte si z ponuky a využívajte nové poznatky v rámci vlastného sebarozvoja alebo v rámci svojej profesii.