Prehľad akcií

Systemické konštelácie

Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou pre každého, kto má úprimnú snahu spoznať viac seba. S ich pomocou sa môžeme pozrieť sa na naše vzťahy a svet okolo seba z inej perspektívy. 
Chcem vedieť viac

PortDeBras
BASIC

Absolvent školenia získava certifikát pohybového body and mind konceptu PortDeBras. Odporúčam ho aj ako tréning techniky cvičenia PortDeBras na prehlbovanie zručností a vedomostí pre už certifikovaných inštruktorov. 
Chcem veedieť viac

Proces Životnej
Integrácie

LIP (Life Integration process) je systém postavený na metóde rodinných konštelácií. Cez jedinečný zážitok ponúka možnosť pochopiť, ako vás formoval doterajší život a ako ste sa stali človekom, ktorým ste dnes.
Chcem vedieť viac

Systemika
v praxi

Séria workshopov ponúka silný zážitok, ktorý vychádza zo systemického metodického prístupu s priamym prepojením na prax. V rámci kurzu sa oboznámite s teóriou a vyskúšate si rôzne praktické príklady cvičení, ktoré sa viažu aj na vaše životné situácie. 
Chcem vedieť viac

Systemický
koučing

Opakujú sa vám v živote isté veci, chcete porozumieť vašim vzťahom alebo riešite problémy vo firme, z ktorých akoby nie je cesta von? Systemický koučing pomáha mojim klientom vnímať ich témy v širších súvislostiach a priamo s nimi pracovať. Systemický koučing je vhodný rovnako pre jednotlivcov i pre firmy. Napíšte mi

Výcvik systemický koučing

Systemický koučing a poradenstvo je umenie a veda zároveň. Preto je súčasťou tréningu kvalitne prepracovaná teória systemickej práce a zároveň aj priestor pre účastníkov, ako nájsť svoj šťýl v tejto oblasti.
Chcem vedieť viac

Výcvik systemických konštelácií

Systemický koučing je metóda koučovania, ktorá je založená na systemickom prístupe v kontexte s prostredím, v ktorom žijeme. Ste pripravení objaviť samých seba ako súčasť rôznych i väčších systémov?
Chcem vedieť viac

Dynamika systémov v organizáciách

Pokročilý kurz výcviku je určený tým, ktorí majú skúsenosti s prácou vo firmách alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií ako manažéri, riaditelia, konzultanti, HR manažéri či koučovia. Rovnako je vhodný pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí chcú prebádať aj oblasť firiem a organizácií.
Chcem vedieť viac

PortDeBras
utorky 19:10

Pozývam vás na originálny program tréningových cvičení, ktoré sú založené na plynulom ladnom pohybe spájajúcom posilňovanie a strečing v sprievode príjemnej hudby. PortDeBras patrí do skupiny body and mind, vďaka ktorému môžete rozvíjať vašu silu a flexibilitu.
RDS ART Group

PortDeBras

Všetky informácie o PortDeBras na SLOVENSKU. 
Chcem vedieť viac